Windykacja długów od osób prywatnych

Windykacja należności od osób prywatnych jest generalnie bardziej czasochłonna i żmudna niż w przypadku firm / osób prowadzących działalność gospodarczą. Postępowania sądowe zmierzające do wydania tytułu wykonawczego (prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku) przeciwko osobom prywatnym toczą się w wydziałach cywilnych (a nie gospodarczych) sądów które, ze względu na ogromną ilość spraw, działają zwykle wolniej niż sądy gospodarcze. Generalnie trudniejsze jest i nie tak skuteczne jak w przypadku firm, postępowanie egzekucyjne – windykacja na etapie (wspomagania) egzekucji komorniczej. W przypadku firmy, zwłaszcza handlowej, majątek (ruchomości – towar) bywa wręcz wyeksponowany a jeśli nawet nie jest, to zdecydowanie łatwiej wskazać go niż w przypadku osoby prywatnej. Unikanie egzekucji komorniczej przez firmę byłoby dla niej niepomiernie bardziej kłopotliwe i naraża ją na straty i kłopotliwe sytuacje w działalności choćby z powodu samego ukrywania tegoż majątku lub informacji o nim, które to informacje, gdy ukrywane, utrudniają też funkcjonowanie firmy, generowanie przychodów. Ograniczony jest też arsenał środków pozostających do dyspozycji w celu skutecznej windykacji pozasądowej w przypadku osób prywatnych. Przede wszystkim utrudniona jest windykacja bezpośrednia.

W przypadku osoby lub firmy prowadzącej działalność gospodarczą, bezpośredni kontakt nie jest problemem – można generalnie bez problemów wejść na teren otwartej dla klientów firmy. Inaczej jest w przypadku osoby prywatnej, zamkniętej w mieszkaniu, która nie wykazuje woli kontaktu i rozmowy. Według niektórych opinii utrudnienie stanowi też ustawa o ochronie danych osobowych, ale akurat tego poglądu nie podzielamy, gdyż istnieją (już) wystarczające uregulowania prawne (włącznie z zapisem w Ustawie o ochronie danych osobowych) umożliwiające skuteczne egzekwowanie długów i od osób prywatnych. Ostatecznie (przynajmniej na to wygląda) został sądownie rozstrzygnięty spór o to, czy długi osób prywatnych mogą być przedmiotem cesji wierzytelności celem ich dochodzenia przez firmy windykacyjne. Ostatecznie można dokonywać cesji długów osób prywatnych bez ich zgody w przeciwieństwie do wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę ale to osobny problem ale irytujący tym bardziej, że dotyczy przecież dłużników prowadzących działalność gospodarczą a nie osób prywatnych.

Egzekucja kredytu z nieruchomości
Termin sporządzenia uzasadnienia wyroku

Leave a Comment

(0 Comments)

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *