Przedawniona należność z tytułu prywatnej pożyczki

Pewien pan piętnaście lat temu pożyczył znajomej pieniądze na rok czasu, jest umowa pożyczki. Przez wiele lat po tym fakcie przebywał za granicą, dobrze mu się wiodło i zapomniał o tej pożyczce. Oczywiście znajoma sama z siebie jej nie spłaciła. Niedawno grzebiąc w dokumentach natrafił na tę umowę pożyczki i pomyślał sobie że nie ma powodu dla którego miałby jej darować te pieniądze. Wie, że i ona żyje dostatnio, prowadzi wspólnie z mężem dużą firmę. Zastanawia się jednak że pożyczka ta przedawniła się już i czy w związku z tym ma szanse na jej odzyskanie. Zapytał też, czy może chociaż umieścić dłużniczkę w którymś BIG.

Jeżeli chodzi o przedawnienie to prawda, roszczenie z tytułu tej pożyczki uległo już przedawnieniu. Roszczenie z tytułu takiej prywatnej pożyczki ulega bowiem przedawnieniu z upływem dziesięciu lat począwszy od oznaczonego w umowie pożyczki terminu zwrotu. Jeżeli chodzi o dochodzenie jej zapłaty w postępowaniu cywilnym to należy wskazać, że w przypadku złożenia pozwu o zapłatę sąd nie będzie badał czy roszczenie jest przedawnione i wyda nakaz zapłaty. Jednakże pożyczkobiorcy czyli pozwanej będzie przysługiwał zarzut przedawnienia i jeżeli podniesie taki w sprzeciwie to powództwo zostanie oddalone. Jeżeli jednak nie wniesie w przepisowym terminie sprzeciwu to wówczas nakaz uprawomocni się i ten pan będzie dysponował zasądzoną, nieprzedawnioną należnością; bieg przedawnienia rozpocznie się od początku przez co najmniej dziesięć lat. Napisałem „co najmniej” gdyż złożenie do komornika wniosku o egzekucję za każdym razem przerywa i wznawia bieg przedawnienia. Jeżeli wierzyciel nie zdecyduje się na dochodzenie przed sądem takiego przedawnionego roszczenia, to nie może wpisać dłużniczki do Krajowego Rejestru Długów lub innego BIG-u. Dlatego, że choć przedawnione należności również można dopisywać do BIG-ów, to jednak w przypadku takich roszczeń jak prywatna pożyczka, muszą być stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Windykacja bez faktury