Egzekucja z nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu

Sporo kredytobiorców z różnych powodów nie może spłacać rat kredytów według harmonogramu określonego umową kredytową. Bezskuteczne starania o kredyt konsolidacyjny, zaległości w regulowaniu rat i odmowa banku w przedmiocie zmniejszenia rat kredytu skutkuje wypowiedzeniem umowy kredytowej i wezwaniem do zapłaty pozostającej części kredytu i z nim związanych. Na samym początku windykacją kredytu mogą zająć się windykatorzy banku – kredytodawcy, sprawa może też trafić do zewnętrznej firmy windykacyjnej i do komornika. Gdy zadłużenie z tytułu kredytu jest stosunkowo niewielkie, to niektórzy dłużnicy szukają jakiejś pożyczki bez BIK aby tylko komornik nie wszczął postępowania egzekucyjnego (są i tacy którzy tego rodzaju pożyczka chcą spłacać raty kredytu jeszcze przed wypowiedzeniem im umowy o kredyt przez bank).

Strach ogarnia dłużników z tytułu kredytu mieszkaniowego przed zlicytowaniem im nieruchomości w kredycie, na której jest hipoteka banku. Zanim jednak sąd wyznaczy termin licytacji nieruchomości, to od wszczęcia postępowania egzekucyjnego mija zwykle wiele miesięcy, czasem grubo ponad rok a czasem jeszcze dłużej (znamy takie przypadki). Szczególnie wtedy, gdy dłużnik będzie miał zastrzeżenia co do rzetelności wyceny nieruchomości przez biegłego i wniesie z tego powodu skargę na czynności komornika do sądu rejonowego. Dłużnik więc ma sporo czasu w takim postępowaniu egzekucyjnym na spłacenie pozostającego długu. Jeżeli jednak odbędzie się oszacowanie nieruchomości, to dłużnik wręcz powinien zainteresować się tym, czy nieruchomość nie została oszacowana przez biegłego za nisko. Tu chodzi o jego – dłużnika pieniądze. Zakładając że nieruchomość zostanie sprzedana na licytacji komorniczej, to im wyższa będzie cena przybicia, tym oczywiście lepiej dla dłużnika. Trzeba bowiem brać pod uwagę ewentualność taką, że nieruchomość zostanie sprzedana za cenę wywoławczą.

I jest jeszcze jedna szansa dla dłużników którym zagraża zlicytowanie nieruchomości. Ta szansa to bierność komornika i wierzyciela egzekwującego. Jeżeli przejrzycie wzmianki o komornikach w witrynie komornicy-opinie.pl to zauważycie, że większość komorników nie zadaje sobie nawet takiego trudu żeby ogłaszać licytacje na własnych stronach internetowych. No owszem, stworzył sobie ten i ów zakładkę na swej www do ogłaszania licytacji ale pusto w niej miesiącami, latami – żadnych ogłoszeń. A przecież zainteresowani licytacjami komorniczymi poszukują ich przede wszystkim właśnie na internetowych witrynach komorników. Wierzyciele też w większości są bierni. Mogliby (tak samo zresztą jak komornicy) ogłosić licytację w internecie na forach, w serwisach ogłoszeniowych a nawet maile rozesłać, ale nawet nie myślą o tym. Skutkiem takich bierności niewielu potencjalnych zainteresowanych licytacja nie dowiaduje się o niej i licytacjia nie dochodzi do skutku.

Egzekucja kredytu, czyli ile czasu jeszcze pomieszkasz
Pożyczka a komornik - o co chodzi?